Koolitustingimused: AM kategooria (mopeed)

                                        alates 14 eluaastast

    20 X 45 min. teooria

      8 X 45 min. sõit

     KOKKU: 320 EUROT

Vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek.