Koolitustingimused: B kategooria 

Õpinguid saab alustada alates  15,5 eluaastast.

Piiratud juhilubadega (al.16 eluaastast) saab sõita ainult Eestis kahe aastase staažiga juhendajaga (lapsevanem või volitatud isik).


    28 X 45 min. teooria

    30 X 45 min. sõit

   KOKKU : 1200.-                        

Lisaks põhikursusele tuleb läbida:* esmaabi koolitus (16 tundi)

                                                                            *pimedaaja koolitus

                                                           1 X 45 min. teooria + 1 X 45 min. sõit

                                                                             *libedasõidu koolitus

                                                           2 X 45 min. teooria + 1 X 45 min. sõit

Minimaalne kursuse kestvus 4 nädalat

Kohe peale esmaste juhilubade kättesaamist saab registreeruda

lõppastme koolitusele: 4 X 45 min. teooria

                                                    2 X 45 min. sõit

  Esmane juhiluba kehtib 24 kuud.