Koolituseks vajalik:  

 Passi või  ID kaardi koopia
Dokumendi pilt (3.5X 4,5cm)
Juhiloa koopia(täiendõppes)
                                                                                                                       
Liiklusteooria proovieksameid saate lahendada Maanteeameti kodulehel:

https://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid/liiklusteooria-proovieksam